(Sebe)motivace a prokrastinace - Jak koučovacím způsobem umět posunout sebe i druhé (8h.) | 16.04.2024

Lektor: Mgr. Nela Mátlová, PhD.

Termín: 16.4.2024 (8:30 - 15:30)

Akreditace MPSV: A2023/1214-SP/PC/PP/VP

Varianta
2 390 Kč
Kategorie: NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ
Akreditace: Ano
Délka kurzu: 8 hodin
Forma kurzu: Prezenčně
Měsíc zahájení: Duben

Umění motivace je důležitá životní dovednost nutná, jak v oblasti vnitřního rozvoje pracovníků směrem k vyšší profesionalitě a pracovní spokojenosti, tak i směrem k druhým lidem a podpory jejich růstu.

Motivace je hnacím motorem lidského jednání a u klientů v oblasti sociální práce jde o zásadní téma při téměř jakékoliv snaze o změně

Prokrastinace jako jedna z brzd vede k mnoha nekomfortním pocitům a potížím - často brání v naplňování cílů. Porozumění jejím příčinám a zvládnutí technik k jejímu překonání je jednou z důležitých kvalit profesionálního pracovníka.


Na pozadí těchto procesů objevujeme vnímání své osobnosti, míru své hodnoty a vnitřního soudce/kritika, který ovlivňuje naše hodnocení druhých i sebe sama. Všechny tyto aspekty pak silně ovlivňují schopnost posunovat sebe i druhé kupředu v řešení životní situace/zakázky.


Kurz je zaměřen introspektivně, jelikož nejlepší formou, jak se naučit motivovat druhé je pochopit motivační proces do hloubky, dotknout se jeho překážek a naučit se motivovat sám sebe.


Součástí školení je seznámení se s jednotlivými sférami vlivu, komfortní zónou, stupni úspěchu. Zahrnuta je i zážitková technika vhodná pro ty, kteří si nutnost posunu ještě ne zcela uvědomili a mohou tak dojít k velkému uvědomění.


Účastníci si mimo jiné odnesou zážitek koučovacího přístupu, který budou schopni odnést do svého pracovního i běžného života.

Účastníci se seznámí s procesem (sebe)motivace. Budou moci objevit své vlastní brzdy, které jim brání v rozvoji a dosahování cílů.

Dozví se o souvislosti emocí, potřeb a motivačních faktorů.

Seznámí se s příčinami prokrastinace a osvojí si techniky k jejímu ovládnutí.


Prakticky zasadí tyto dovednosti do svých individuálních životních zkušeností. Získají konkrétní návody a techniky na podporu motivace a sebemotivace, aby tuto schopnost mohli dále rozvíjet u sebe i druhých lidí, klientů, členů týmu, kolegů.

Koučovacím způsobem projdou celý svůj konkrétní sebemotivační proces a seznámí se s jednotlivými kroky i možnými potížemi. Velmi zásadní kompetencí, kterou si účastnící během kurzu prohloubí, je také přebírání osobní zodpovědnosti za vlastní rozvoj a cíle a vliv tohoto tématu nejen na účastníky samotné, ale právě i na klienty, jelikož osoby, které přichází do sociálních služeb se často nachází v komplikované a kumulované nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží vlastními zdroji a silami vyřešit.

Sociálním pracovníkům i pracovníkům v sociálních službách kurz usnadní cestu hledání motivů uživatele služby vedoucí k naplnění jejich očekávání, potřeb a osobních cílů a tím posilují autonomii klienta.

 

Místo konání: Edugram - sociální akademie z.ú., Tovární 11, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Možnost parkování přímo před budovou pouze na vyznačených místech - CSSO Ostrava (jen 6 míst) 

 

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník OSVĚDČENÍ.

V průběhu kurzu pro něj bude zajištěno OBČERSTVENÍ (káva, čaj, voda s citrusy, sladké dopolední občerstvení a fresh bageta).

Zpět do obchodu