Aktivizace lidí s obtížemi v kognitivní oblasti - Techniky a pomůcky pro kognitivní trénink (16h.) | 21.03-22.03.2024

Lektor: Mgr. Lenka Javůrková

Termín: 21. 3. - 22.3. 2024 (8:30 - 15:30)

Akreditace MPSV: A2024/0022-SP/PC

Varianta
4 490 Kč
Kategorie: NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ
Akreditace: Ano
Délka kurzu: 16 hodin
Forma kurzu: Prezenčně
Měsíc zahájení: Březen

Co všechno se naučíte?

Pochopíte smysl a účel včasné diagnostiky a to jak pro využití pomůcek, tak i pro vyšší kvalitu života klienta. což pozitivně ovlivňuje jak jeho příbuzné a blízké, tak profesionální (a jiné) pečující.

Praktická část se věnuje konkrétním technikám a pomůckám pro kognitivní trénink se zaměřením zejména na:

  • pozornost,
  • paměť,
  • jazyk a slovní zásobu,
  • perceptuálně motorické funkce,
  • exekutivní funkce a sociální kognice.

Jak pracovat s pomůckami vyvinutými přímo specialisty pro trénink kognitivních funkcí (různé úrovně schopností).

Využívat i pomůcky, které jsou běžné dostupné (ať už v domácnostech či v zařízeních sociálních služeb).

Dostanete konkrétní praktické tipy, kterými budou moci přizpůsobit jednotlivé techniky na míru klientovi a jeho aktuálním kognitivním schopnostem. Účastníci si odnesou rovněž poznatky týkající se zásad aktivizace a účinné motivace k aktivizaci.

Cíl kurzu

Seznámit účastníky s možnostmi práce s klienty, kteří pociťují kognitivní potíže na různých úrovních (od ""normálního kognitivního poklesu"" souvisejícího s vyšším věkem, přes mírnou kognitivní poruchu až po onemocnění demencí). Práce s klienty se zaměřuje na oblast kognitivního tréninku

Komu je kurz určen?

Kurz je vhodný pro pracovníky pobytových, ambulantních i terénních sociálních služeb, v nichž pracují se seniory či klienty potýkající se s potížemi v kognitivní oblasti či se orientují na prevenci těchto potíží, rodinní pečující.

 

 

Místo konání: 

Edugram - sociální akademie z.ú., Tovární 11, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Vzdělávací středisko se nachází na výše uvedené adrese v blízkosti tramvajové zastávky Prostorná (č. 3, 4, 8, 9, 11)

Možnost parkování přímo před budovou

 

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník OSVĚDČENÍ.

V průběhu kurzu bude zajištěno OBČERSTVENÍ (káva, čaj, voda s citrusy, sladké dopolední občerstvení a fresh bageta).

Zpět do obchodu