SOCIÁLNÍ AKADEMIE BN -> EDUGRAM ACADEMY = NOVÝ NÁZEV, KVALITA ZŮSTÁVÁ!

Geny a výchova dítěte v PP | 19.9.2023

Lektor: PhDr. Nora GAVENDOVÁ

Datum: 19. 9. 2023

Cena: 760 Kč

(3 hodiny; online 15:30 - 18:30)

 button_prihlasit


Varianta
760 Kč
Kategorie: PRO PĚSTOUNY
Délka kurzu: 3 hodiny
Forma kurzu: Online
Měsíc zahájení: Září

Co se na kurzu dozvíte: 

Seminář seznamuje s různými výchovnými styly. Zabývá se vzájemným poměrem genů a efektem výchovy. Odpovídá na otázku, co můžeme výchovou ovlivnit a zda je mocnější vliv genů či výchovy, při formování osobnosti dítěte. Nabízí výchovné strategie, které je vhodné ve výchově dítěte uplatňovat. Účinné kroky při výchově dětí s psychickými problémy a poruchami chování – projevy ADHD a poruch chování, možné příčiny uvedených poruch (vliv genetiky, psychické deprivace a dalších faktorů).

 

Místo konání kurzu:

Před kurzem získáte na Váš email odkaz (uvádíte v přihlášce), kterým vstoupíte do online místnosti. Není třeba nic instalovat.

Je třeba mít připojení k internetu, web kameru (není nutná) a zvukové zařízení (zabudován v notebooku, či repro soustava).

 

Každý účastník obdrží osvědčení na své jméno o absolvování kurzu.

 

Kurz je možno objednat přes TLAČÍTKO „PŘIHLÁSIT SE NA KURZ”, nikoliv vložením položky do košíku. Děkujeme. 

Zpět do obchodu