SOCIÁLNÍ AKADEMIE BN -> EDUGRAM ACADEMY = NOVÝ NÁZEV, KVALITA ZŮSTÁVÁ!

Individuální plán ochrany dítěte ve spolupráci s rodinou a zainteresovanými subjekty (8h.) | 20.6.2023

Lektor: Mgr. Lucie Pěkníková

Termín: 20. 6. 2023 (8:30 - 15:30)

Akreditace MPSV: A2022/0704-SP/PC

Varianta
1 890 Kč
Kategorie: AKREDITOVANÉ KURZY
Akreditace: Ano
Délka kurzu: 8 hodin
Forma kurzu: Prezenčně
Měsíc zahájení: Červen

Cílem semináře je představit účastníkům kurzu individuální plán ochrany dítěte včetně zákonných požadavků na tento plán.

Účastníci budou seznámeni s tím, co to individuální plán ochrany dítěte je, jaké náležitosti obsahuje, jaké jsou postupy při jeho zpracování.

Bude vysvětlena důležitá úloha rodiny a zainteresovaných subjektů při tvorbě individuálního plánu ochrany dítěte.

Účastníci se po absolvování kurzu budou orientovat v postupech před vytvořením kvalitního individuálního plánu ochrany dítěte, budou vědět, jak konkrétně zpracovat veškeré náležitosti tohoto plánu.

Získají informace o plánu mladého dospělého, který je po novelizaci zákona o SPOD zařazen do metod práce s rodinou.

Také si vyzkouší sami vypracovat vlastní individuální plán ochrany dítěte dle jednotlivých kazuistik.

 

Místo konání kurzu: Online vzdělávací místnost bez nutnosti instalace nebo registrace.

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník OSVĚDČENÍ.

Zpět do obchodu