Bc. Velička Tomáš

Studoval  obor  Sociální  a  profesní  poradenství  na  filozofické  fakultě  Ostravské  univerzity  v Ostravě.  Byl  členem  např.  grantové  komise  KÚ  pro  poskytování  dotací  v  oblasti primární  prevence sociálně patologických jevů nebo členem komise pro komunitní plánování sociálních služeb Ostrava. Působil  jako  okresní  metodik  prevence  v  Pedagogicko  –  psychologické  poradně  v  Ostravě,  krajský školský koordinátor prevence KÚ Moravskoslezského kraje a nyní je ředitelem Poradny pro primární prevenci Ostrava o. s. Je supervizorem Armády spásy v ČR a externím pedagogem na VOŠ Sokrates v Ostravě.

 

Zpět do obchodu