Kadlčíková Hana

Hanka

Lektorka má vzdělání zdravotnické, sociálně právní a psychoterapeutické (PCA Institut Praha – mezinárodně uznávaný certifikát obhájila v r. 1998), výcvik v krizové intervenci telefonní (RIAPS Praha) i tváří v tvář (REMEDIUM Praha).

Absolvovala Distanční vzdělávání protidrogových koordinátorů pořádané MPK ÚV ČR a další odborné kurzy a vzdělávání v oboru psychosociální pomoci.

Má bohaté zkušenosti, které nabyla v různých oblastech své činnosti – pracovala ve zdravotnictví, poté na pozicích sociálního kurátora, sociálního pracovníka, psychoterapeuta, poradce, protidrogového koordinátora a opakovaně jako vedoucí týmu v oblasti psychosociální pomoci i v oblasti primární prevence závislostí.

Dlouhodobě pracuje jako krizový intervent, psychoterapeut, lektor a supervizor v pomáhajících profesích.

 

Zpět do obchodu