Mgr. Aneta HUDEČKOVÁ

Řekli o sobě:

 

Donedávna Lokální poradce pro bezpečnost a prevenci kriminality (Agentura (odbor) pro sociální začleňování) - Vzdělávání a metodická podpora lokálních pracovníků a dalších partnerů (témata: Základy trestně právního vědomí v sociálně vyloučené lokalitě, Práva obětí trestných činů) v oblasti prevence kriminality a zvyšování bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách, tvorba a revize strategických plánů, poskytování odborných konzultací při hledání, zavádění řešení v oblasti prevence kriminality a zvýšení bezpečí v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami.

Bývalý Probační úředník - Zajištění výkonů alternativních trestů na svobodě (tresty obecně prospěšných prací, domácího vězení, dohledů), zajištění mediací a prací v přípravném řízení s nezletilými a mladistvými, příprava podkladů pro jejich ukládání, vedení spisové dokumentace, jednání mezi pachatelem a obětí za účelem urovnání následků trestných činů, motivace a vedení klientů k desistenci, spolupráce se státními i nestátními organizacemi.

Zpět do obchodu