Mgr. Fabián Petr Ph.D.

Dlouhodobě se věnuje dětem v ohrožení a NRP. Vystudoval mimo jiné speciální pedagogiku, závěrečnou  práci  psal  na  téma  práce  s  dítětem  s  poruchou  učení.  Je  autorem  terapeutického programu pro práci s dítětem se závislostí na nealkoholových drogách. Přednášel motivační kurzy pro Úřad práce v Opavě, rozvoj managerských dovedností firem.

V rámci skautského přístavu Černý čáp v Opavě se věnuje přípravě vedoucích a rozvoji jejich dovedností.  Zároveň  vede  pro  skauty  kurzy  jachtingu.  Přednáší  na  Slezské  univerzitě  krizovou intervenci a sociální práci.

Zpět do obchodu