SOCIÁLNÍ AKADEMIE BN -> EDUGRAM ACADEMY = NOVÝ NÁZEV, KVALITA ZŮSTÁVÁ!

Mgr. Lucie Pěkníková

Řekli o sobě:

 

Lektor, Sociální pracovník, Referent agendy sociálně-právní ochrany dětí - zajištění sociálně-právní ochrany dětí, vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny, využívání nástrojů sociální práce, poskytování krizové intervence, uplatňování opatření na ochranu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí, rozhodování o výchovných opatření, podávání návrhu k soudu, vykonávaní funkce opatrovníka a poručníka dětí, spolupráce se subjekty, vykonávaní zvláštního příjemce, výkon pracovní pohotovosti. 

 

Studium sociální politiky a sociální práce se věnovalo správnímu právu, veřejné správě, psychologickým disciplínám, sociální politice a práci, veřejné ekonomice a financím, evropské integraci atd. - práci s lidmi v institucích veřejné správy či neziskových organizacích - posuzování, výkonu a rozhodování v odborné správní, kontrolní a poradenské činnosti v rámci veřejné správy - praktickým znalostem zdrojů i nástrojů ve veřejné správě a sociální politice v ČR i EU.

Zpět do obchodu