Mgr. Lucie Pěkníková

Řekli o sobě:

V oblasti sociálně-právní ochrany dětí se pohybuji 7 let, dříve jako kurátor pro mládež a sociální pracovník a nyní jsem zaměstnaná u Ministerstva práce a sociálních věcí jako garant klíčové aktivity v projektu na podporu náhradní rodinné péče.

Do svých kurzů se snažím přenést aktuality z oblasti sociálně-právní ochrany dětí, promítám směry, kterými se tento systém v České republice ubírá.

Pro Ministerstvo práce a sociálních věcí také lektoruji kurzy zaměřené na individuální plánovaní a náhradní rodinnou péči.

Spolupracuji také se Slezskou univerzitou v Opavě, vedu závěrečné práce, píšu oponentské posudky a dělám přednášky pro studenty z praxe.

Zpět do obchodu