PhDr. Markéta Vaculová, MBA

Vaculová

 

- supervizor, kouč, metodik standardů kvality v sociálních službách, konzultant na člověka i na řešení orientovaného přístupu v práci se seniory a s lidmi s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví, poradce pro pozůstalé -

 

Vzdělání:

VŠ ISM Slovakia v Prešově – rigorózní studium Sociálna práca.

IVPP Liberec – obor Master of Business Administration (MBA) se zaměřením na leadership a management v pomáhajících profesích.

Ostravská univerzita, fakulta zdravotně sociální, katedra sociální práce – Mgr. obor Sociální práce se zdravotnickým profilem.

SZŠ Kroměříž - obor Všeobecná sestra a specializační studium Sestra pro psychiatrii.

 

Praxe:

Od roku 2002 působí v sociálních službách, předtím v letech 1996 - 2000 pracovala v Psychiatrické léčebně Kroměříž. Mezi lety 2006 – 2013 pracovala v v sociálních službách na částečný úvazek + působila v business sféře jako regionální manager prodejních týmů. Od roku 2013 – dosud pracuje opět v sociálních službách, kde vystřídala pracovní pozice vedoucí sociálně zdravotního oddělení v DOZP, terénní sociální pracovnice v SAS, VŠ vyučující, aktivizační pracovnice v DS, všeobecná sestra v DZR, sociální pracovnice v SR, vedoucí pečovatelské služby a odborný metodický pracovník a supervizor pro standardizaci strategie podpory osob s atypickým chováním v rámci projektu Most do dobré praxe. Naposledy působila jako Odborný specialista v projektu Podporujeme hrdinství, které není vidět jako Vedoucí týmu provázejících pracovníků v podpoře domácí péče.

V současné době působí M. Vaculová především jako konzultant a supervizor, příležitostně také jako mediátor a krizový intervent, pravidelně spolupracuje s MPSV na různých projektech.

 

Kurzy:

Výcviky v: supervizi, koučingu, mediaci, krizové intervenci.

Profesní kvalifikace: poradce pro pozůstalé, lektor dalšího vzdělávání.

Sebezkušenostní výcviky: Na člověka orientovaný přístup (PCA); psychosociální a terapeutické dovednosti; integrovaný sebezkušenostní výcvik;

Dlouhodobé či vícedenní kurzy: preterapie; nenásilná a respektující komunikace; výcvik v asertivitě a argumentaci; leadershipu; motivační rozhovory; trenér paměti I. a II.;

Snoezelen terapie a smyslová aktivizace; Bazální stimulace I., II., III., Kinestetická mobilizace I. a II.; Validace a reminiscence; práces traumatem I. a II.; práce s člověkem s problémovým chováním a agresí; mentorský kurz šetrné sebeochrany; aj.

Zpět do obchodu