PhDr. Mgr. Lic. Richard Mohyla

Mohyla

Praxe

Psycholog, etoped, adiktolog a terapeut (17 letá praxe s dětmi s extrémními poruchami chování v
ústavní péči). V přímé práci se věnuje individuální a poradenské terapii adiktologických klientů, a to
dětí i dospělých.

Lektorsky se podílí na řadě vzdělávacích programů pro pěstouny (Slezská diakonie,
Sociální Akademie BN). Vede skupinu pěstounů, na přechodnou dobu. Pracuje jako rodinný terapeut,
věnuje se párové a individuální terapii.

Vzdělání
Vystudoval jednooborovou psychologii ve Vsetíně, etopedii na Ostravské univerzitě.

Má dokončen akreditovaný psychosociální terapeutický výcvik (Skupinové formy korektivní, poradenské,
reedukační a socioterapeutické práce) na Karlově univerzitě v Praze se zaměřením SUR pod vedením
doc. PhDr. Jana Kožnara, CSc..


Člen České asociace adiktologů.

Zpět do obchodu