Řešení záškoláctví z pohledu orgánu sociálně - právní ochrany dětí | 21.3.2024

Lektor: Mgr. Václav Pěkník

Datum: 21. 3. 2024

Cena: 760 Kč

(3 hodiny; online 15:30 - 18:30)

button_prihlasit

 

Varianta
760 Kč
Kategorie: PRO PĚSTOUNY
Délka kurzu: 3 hodiny
Forma kurzu: Online
Měsíc zahájení: Březen

Co se na kurzu dozvíte: 

Seminář seznamuje s právem a povinností školní docházky. Jak řešit záškoláctví zjevné, skryté, oznamovací povinnost. Preventivní opatření,
poradenství, motivace a spolupráce s jednotlivými subjekty.

Místo konání kurzu:

Před kurzem získáte na Váš email odkaz (uvádíte v přihlášce), kterým vstoupíte do online místnosti. Není třeba nic instalovat.

Je třeba mít připojení k internetu, web kameru (není nutná) a zvukové zařízení (zabudován v notebooku, či repro soustava).

 

Každý účastník obdrží osvědčení na své jméno o absolvování kurzu.

 

Kurz je možno objednat přes TLAČÍTKO „PŘIHLÁSIT SE NA KURZ”, nikoliv vložením položky do košíku. Děkujeme. 

Zpět do obchodu