Výcvik v Otevřeném dialogu (150h.) | od 12.9-14.09 2024

Lektor: Dr. Lenka Turková, PhDr. Lenka Poláková

Akreditace MPSV: Ano

KURZ LZE HRADIT VE SPLÁTKÁCH AŽ 5x 6500 Kč

 

Varianta
32 500 Kč
Kategorie: NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ
Akreditace: Ano
Délka kurzu: 150 hodin
Forma kurzu: Prezenčně
Měsíc zahájení: Září

TERMÍNY JEDNOTLIVÝCH SETKÁNÍ (8:30 - 15:30):

12.-14.9., 24.-26.10., 18.-.20.11., 4.-6.12., 8.-10.1.2025., 4.-7.2.2025 

Cíl kurzu

Cílem je poskytnout účastníkům základní dovednosti pro rozvíjení dialogické praxe při práci s rodinami a sociálními sítěmi v jejich přirozeném prostřední.  Cílem je také získat dovednost facilitace metodou Otevřeného dialogu a uplatnit prvky Otevřeného dialogu ve svých pracovních kontextech.

 

Komu je kurz určen?

Kurz je vhodný pro pracovníky v pomáhajících profesích, jako jsou např. pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, psychologové, psychiatři, zdravotní sestry, peer pracovníci ale i pracovníci dalších profesních zázemí. 

 

Co všechno se naučíte?

Jako absolventi:

Ovládnete  základní principy metody, které budete schopni aktivně využívat a uplatňovat ve své praxi s klienty.

Zažijete praktické cvičení a modelové situace pro utváření dialogické praxe, včetně tréninku reflektování.

Zvládnete zorganizovat a  facilitovat síťová setkání.

Osvojíte si schopnost responzivního naslouchání, reflektování a bude chápat důležité principy pro poskytování  podpory osobám s duševním onemocněním v souladu s principy Otevřeného dialogu  

 

Co je skvělé na našem výcviku: 

Výcvik je především založen na vlastní zkušenosti bytí v dialogu, skrze které si účastníci osvojí principy a hodnoty OD.

Největší důraz bude kladen na rozvoj praktických dovedností, praktické cvičení a modelové situace pro utváření dialogické praxe, včetně tréninku reflektování,  které umožní účastníkům osvojit si klíčové dovednosti pro vedení dialogu, zapojení rodin a podpůrných sítí a rozvoj schopnosti pracovat ve víceoborových týmech.

 

Místo konání: 

Edugram - sociální akademie z.ú., Tovární 11, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Vzdělávací středisko se nachází na výše uvedené adrese v blízkosti tramvajové zastávky Prostorná (č. 3, 4, 8, 9, 11)

Možnost parkování přímo před budovou

 

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník OSVĚDČENÍ.

V průběhu kurzu pro něj bude zajištěno OBČERSTVENÍ (káva, čaj, voda s citrusy, sladké dopolední občerstvení a fresh bageta/fresh croissant).

 

Zpět do obchodu