Mgr. Romana Řezníčková

Lektorka a mentorka osobnostního rozvoje s koučovacím přístupem.

Pomáhám lidem objevit jejich potenciál a rozvíjet jej.  

Po studiích na Filozofické fakultě Ostravské univerzity jsem od roku 2001 lektorkou a mentorkou osobního rozvoje.  Od roku 2017 se moje sbírka zkušeností rozšířila o činnost personalisty v české rodinné firmě a o kariérové poradenství. Mám tedy 7 letou zkušenost s personalistikou a 21 letou zkušenost s lektorováním dospělých v oblasti seberozvoje. Své zkušenosti propojuji a využívám při lektorování i poradenství a mentoringu. Jako lektor jsem flexibilní a přizpůsobuji kurz konkrétní skupině. Semináře vedu interaktivní formou, účastníci jsou stále zapojeni. Učím pomocí praktického procvičování, sdílení či například také imaginace.  

Mou srdcovkou jsou tato témata: 

Komunikace  

  • Komunikace podle osobnostních typů 
  • Prezentační a rétorické dovednosti 
  • Asertivní komunikace jako nástroj prevence a řešení konfliktů 
  • Neverbální komunikace 
  • Vyjednávání v každodenní praxi 

 Seberozvoj, sebepoznání 

  • Emoční inteligence – její využití v profesním a osobním životě 
  • Time a life management, prokrastinace 
  • Práce se stresem, prevence syndromu vyhoření 
  • Práce se strachem 
Zpět do obchodu