Reference

 557_logo-csso-na-pruhledne              
   Image 
          

 

 Děkujeme MONETA Money Bank, a. s. za finanční dar na realizaci projektu "Dejme dětem dětství". MONETA Money Bank
VYBRALI JSME Z PROJEKTŮ:

Akreditované vzdělávání na téma „Práce s motivací klienta“ pro 150 sociálních pracovníků Vězeňské služby České republiky.

KurzPráce s traumatem“ pro 20 účastníků Vězeňské služby České republiky.

Pilotní ověření vzdělávacího programu pro sociální pracovníky obecních úřadů“ Systémová podpora sociální práce v obcích, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003527 a je hrazena z fondu Operační program Zaměstnanost.

Realizace projektu „Žít normálně“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016001, spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost.

Tematické seminářePodporujeme hrdinství, které není vidět III“, reg.č.CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016000, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 

Vzdělávání sociálních pracovníků a příprava podkladů pro vzdělávání široké veřejnosti Optimalizace odborného sociálního poradenství a poskytování dluhového poradenství v MSK“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010399, který byl podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.

Metody manipulace s imobilním klientem a rehabilitace“ „Podporujeme hrdinství, které není vidět III“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016000, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Krizová intervence  „Podporujeme hrdinství, které není vidět III“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016000, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Exkurze do pobytových zařízení  „Podporujeme hrdinství, které není vidět III“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016000, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

 


VYBRALI JSME ZE ZPĚTNÝCH VAZEB NAŠICH ÚČASTNÍKŮ:

Ještě jednou děkujeme za milá slova a hodnocení.

  • „Děkuji za humor a spoustu praktických podnětů. Paní lektorka je odborně zdatná a má zkušenosti, moc dobře se poslouchá „odsejpá to“. Byli jsme hezky a nenásilně vtáhnutí do témat.”

  • „Školení bylo velmi příjemné. Člověk se mohl zamyslet nad různými situacemi, které rodina, klienti, prožívají z jiného úhlu, než je řešíme v každodenním pracovním shonu. Většina situací nemá složité řešení, jak se nám může na první pohled zdát.”

  • „Na dnešním školení jsem si mohla znova uvědomit, že za složitými věcmi mohou být zcela jednoduché pohnutky, a že ani pomoc a podpora nemusí být složitá.”

  • „Moc děkuji za školení. Hned mě napadá, co všechno můžu dělat se svými „výjimečnými“. A také, ve které fázi smíření jsem já sama. Psychohygiena je důležitá, děkuji.”

  • „Fajn, uvolňující, inspirující. Profesionální přístup lektora.”

  • „Školení velmi splnilo mé očekávání a určitě se budu snažit minimálně pár poznatků či pomůcek využít v praxi. Také bych ráda přidala informace i svým asistentkám v týmu.”

  • „Děkuji moc za nové podněty. Oceňuji kreativitu, odbornost lektorky. Zábavou formou nám nyly předvedeny různé techniky. Školení zcela naplnilo mé očekávání!”

  • „Bezva jednoduché nápady pro zlepšení péče pro klienta/oslabeného i pro pečujícího. Děkuji.”

  • „Děkuji za možnost zúčastnit se, vaše rady a tipy mi pomůžou řešit těžkou rodinnou situaci.”

  •  „Líbily se mi poznatky z vlastních zkušeností lektorky. Prostě ze život, a že nebyla prezentace na počítači.”
Zpět do obchodu