Mgr. et Bc. Aneta Plečková

Působí jako krizový intervent v Krizovém centru Ostrava, kde zajišťuje ambulantní a terénní služby pro osoby v krizi od 15 let věku.

Lektoruje pro vzdělávací společnosti z oblasti sociálních služeb - zaměřuje se na oblast paliativní péče, neformální péče, respitní péče, aj.

Aktuálně je také ředitelkou příspěvkové organizace Sírius v Opavě pro lidi s postižením, kteří již nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a potřebují pomoc a podporu ve svém životě.

V minulosti pracovala také jako vedoucí sociální pracovník.

Zpět do obchodu