Mgr. et Bc. Aneta Plečková

Jsem lektorka v oblasti krizové intervence, paliativní péče, doprovázení a sociálních témat jako: dlouhodobá péče v České republice, respitní péče. 

V průběhu svého profesního života jsem pracovala na různých pozicích jako pracovník přímé péče, sociální pracovník, zdravotně sociální pracovník, vedoucí služby až po ředitelskou funkci. Během let jsem se chtěla podělit o zkušenosti, které jsem získala v průběhu práce na pomezí zdravotním a sociálním.

Lektorování se věnuji od roku 2016 aktivně. Do budoucna se chci zaměřit na oblasti vzdělávání manažerských dovedností a také témata spojená se specifickými skupinami v oblasti krizové pomoci.

Momentálně pracuji na hlavní úvazek v příspěvkové organizaci. Mezi mé zájmy patří komunikace, vzdělávání, seberozvoj, příroda a četba.

Moc ráda během lektorování pracuji s teorií, kterou obohacuji o praktické příklady. Jsem vděčná, když jsou frekventanti kurzu sdílní a dělí se o své zkušenosti. V mých kurzech pracujeme v rámci partnerského přístupu.

Zpět do obchodu