Bc. Martina Němcová DiS.

Téměř celý svůj profesní život jsem pracovala v terénních sociálních službách, a proto školím tato témata. Pracovala jsem jako vedoucí sociální pracovnice, kde jsem metodicky vedla tým klíčových pracovníků a tyto zkušenosti a znalosti bych Vám ráda předala.

Kurzy vedu příjemnou formou s maximálním zapojením účastníků do diskuze. Respektuji odlišnosti jednotlivých organizací a cílových skupin, a proto je třeba diskutovat. Kladu důraz na praktické zkušenosti a dovednosti.

 

Zpět do obchodu