Mgr. Petr Plečka

V praxi  jsem 17 let a po celou dobu se věnuji rozvoji mých schopností a dovedností. Zejména jde o oblast sociální práce, krizové intervence, pomoc klientům v tíživých životních situacích, spojených s rodinnými, sociálními, psychickými, zdravotními a finančními problémy. Posledních 7 let pracuji jako kurátor pro děti a mládež na OSPOD a 4 roky na dohodu jako pracovník sociální poradny. V minulosti jsem působil jako sociální pracovník na OSPOD, v domově pro seniory, na úřadu práce a v rodinném centru. Školení a vzdělávání druhých mě velmi baví. Rád poznávám lidi, kterým nestačí být průměrní, ale kteří chtějí na sobě pracovat a zdokonalovat se.   

Na krizové intervenci se mi líbí, že se jedná o propracovanou a léty ověřenou metodu práce s lidmi v krizi. Má jasnou teorii, strukturu a pravidla, o které se může intervent vždy opřít. Absolvoval jsem kvalitní výcvik komplexní krizové intervence (160 hodin) a poté výcvik práce s tělem v krizové intervenci (16 hodin), oba u Moravských lektorů v Olomouci. Metody a techniky krizové intervence využívám hojně při své práci (zejména u klientů v krizi – u dětí a rodičů).

Mým cílem je nejenom poskytovat studentům praktické znalosti a dovednosti, ale také je podporovat a motivovat, aby se stali silnějšími, empatičtějšími a vynikajícími profesionály v krizové intervenci. Ve své praxi se setkávám s absolventy různých kurzů krizové intervence, kteří ne vždy mají potřebnou kvalitu a dovednosti, aby uměli pomoci klientům v akutní krizi. Jsem přesvědčen, že nic v životě není zadarmo, a že cesta k úspěchu začíná tvrdou prací. V našem výcviku krizové intervence to dle mého názoru rozhodně platí. Věřím, že skrze náš výcvik mohu přispět k vytváření nové generace odborníků – krizových interventů, kteří budou schopni pomáhat a podporovat klienty v krizi, kteří to nejvíce potřebují a nebudou klientům škodit. Absolvování komplexní krizové intervence bych doporučil každému, kdo pomáhá lidem, neboť jeho schopnosti a dovednosti se znásobí.   

 

Zpět do obchodu